Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 • Kimutatás a Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány támogatásával magyar mint idegen nyelvet tanuló diákokról        tovább...

 

Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány

alapítva: 1997.

 

A Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány önálló jogi személyiséggel rendelkező, tartós közérdekű célra létrehozott nyílt Alapítvány, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

 

Az Alapítvány célja: hatékony segítségnyújtás ahhoz, hogy a magyar nyelv és kultúra barátai minél alaposabban és eredményesebben tanulhassák a magyar nyelvet, színvonalas és igényes fordításban ismerkedhessenek meg anyanyelvükön a magyar irodalom és nyelvtudomány kimagasló alkotásaival, továbbá a magyar, mint idegen nyelv oktatása a Magyarországon élő külföldiek, ezen belül az itt élő menekültek számára is.

 

Az Alapítvány a célok megvalósulása érdekében

 • támogatja a magyar, mint idegen nyelv tanításának fejlesztésére, korszerűsítésére tett erőfeszítéseket,
 • támogatja a korszerű kommunikáció-központú magyar-nyelv oktatás lehetőségeinek kimunkálására irányuló szakmai, módszertani kutatásokat, a tananyag és taneszköz-fejlesztést, valamint a tanár-továbbképzés különböző formáit,
 • támogatja és szervezi a magyar, mint idegen nyelv oktatását a Magyarországon élő, tartósan itt tartózkodó menekültek, külföldi állampolgárok és hontalanok részére,
 • elősegíti a Magyarországon élő migráns kiskorúak oktatási integrációját, a magyar nyelvi felzárkóztatását,
 • ösztöndíjat alapít a magyar, mint idegen nyelv fejlesztésében kimagasló eredményt elért tanárok munkájának további segítésére, valamint az alapítvány keretei között a magyart, mint idegen nyelvet tanuló diákok számára,
 • kétévente kiosztandó díjat alapít azon szakemberek részére, akik maradandó értékű munkájukkal hozzájárulnak a magyar, mint idegen nyelv oktatását elősegítő tananyag készítéséhez és fejlesztéséhez.

 

Az Alapítvány fenti céljainak konkrét megvalósulását

 • egyéni és szervezetszerű oktatás indításával és támogatásával, oktatási és oktatás-szervezési feladatok ellátásával,
 • a magyar nyelv megismertetését szolgáló kiállítások, rendezvények, konferenciák, előadások szervezésével, bonyolításával és támogatásával,
 • ismeretterjesztő, irodalmi és oktatási kiadványok, szakkönyvek, filmek, audiovizuális segédanyagok készítésével, fordításával és kiadásával, szakkönyvek elkészítésével, publikációk megjelentetésével, speciális szoftverek fejlesztésével és terjesztésével,
 • szakmai információs adatbázis létrehozásával,
 • ösztöndíjak alapításával és adományozásával,
 • a magyar nyelv külföldi megismertetését segítő management kialakításával,
 • szakmai- és tanulmányutak, nyelvi táborok szervezésével és lebonyolításával, tanulmányi eszközök rendelkezésre bocsátásával a rászoruló diákoknak tanulmányok folytatása érdekében támogatás nyújtásával,
 • a magyar nyelv külföldi megismertetése, elismertetése, fejlesztése és elfogadtatása érdekében tevékenykedő magánszemélyek, oktatási intézmények és szervezetek anyagi és erkölcsi támogatásával,
 • korszerű tananyagok és pedagógus taneszközök kifejlesztésével, publikálásával, pedagógus továbbképző programok kidolgozásával, szervezésével a magyar, mint idegen nyelv tanárai számára Magyarországon és a határon túl,
 • pályázatok kiírásával és elbírálásával, valamint díjak kitűzésével és odaítélésével,
 • vállalkozások létrehozásával és működtetésével is segíti.

 

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik arra tekintettel, hogy a Kszt. 26. § c. pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • 5. kulturális tevékenység
 • 11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • 13. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység
 • 19. euroatlanti integráció elősegítése

 

Az Alapítvány vagyon felhasználásának módja: oktatások szervezése, a magyart, mint idegen nyelvet oktató pedagógusok képzése, továbbképzése, díjak osztása, költségtérítés és támogatás folyósítása pályázati úton és kérelemre, korszerű tananyagok készítése, támogatása, programok szervezése, támogatása.

 

____________________________________________________________________________

 

Kimutatás a Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány támogatásával magyar mint idegen nyelvet tanuló diákokról

 

A Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány támogatásával
- 2009-ben 49,
- 2010-ben pedig 51 diák tanult
(ebből 21 fő mindkét évben).

 

A 2009/2010 évben
a Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány által támogatott diákok megoszlása

nemzetiségük szerint:

2.jpg

A 2009/2010 évben
a Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány által támogatott diákok megoszlása
támogatásuk mértéke szerint:

tamogatas.jpg

 

 

.