Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


- Egyéb dokumentumok

 

2011. évi    Költségvetési Terv

 

 

1.  Az Alapító okiratban rögzített célokkal összhangban az Alapítvány támogatja a Magyar nyelv tanításával kapcsolatos tananyagok, kutatások és publikációk létrehozását. Ezért az Alapítvány vállalja, hogy olyan (honlapjáról elérhető) új on-line periodikát alapít, amelyben publikálásra kerülnek az ezzel kapcsolatos szakmai anyagok. A folyóiratot kerekasztal-beszélgetés kertében mutatja be a szakmai közönségnek és a nyilvánosságnak.

 

 

Költségvetés

 

Online-fejlesztés        150.000 Ft

Szerzők díjazása       200.000 Ft

Kerekasztal-beszélgetés lebonyolítása

(helyiséghasználati díj, szervezési ktg.,

kommunikációs ktg-ek, stb.)        300.000 Ft

 

Határidő: 2011. november 30.

 

2.  Szakmai továbbképzés a magyar mint idegen nyelv tanárainak (30 óra)

Ezen belül 10 fő részére ingyenes oktatás, különös tekintettel a határon túli területen működő pedagógusokra

 

 

 

 

Költségvetés

 

Helyiség-használati díj         90.000 Ft

Előadói díj        150.000 Ft

Egyéb szervezési és Komm,. ktg. 30.000 Ft

 

Továbbképzés várható kezdete:   2011. október 7.

 

3.  A tanártovábbképzéshez kapcsolódóan gyakorló, ingyenes magyar nyelvi képzés (guinea-pig) biztosítása arra rászoruló (menekült vagy/és fogyatékkal élő) diák számára (60 óra) – 8-10 fő

 

 

Költségvetés

 

Helyiség használati díj         120.000 Ft

Tananyag, taneszköz         40.000 Ft

 

Ingyenes magyar nyelvi képzés várható kezdete:     2011. november 11.

 

4.  Tananyag biztosítása határon túli magyar iskolák, szervezetek részére

Koháry Ilona beszámol róla, hogy egyeztetés történt a Köztársasági Elnöki Hivatal hivatalvezetőjével, aki megtekintette az általa készített Magyar Iskola c. tankönyvcsomagot. A hivatal részéről igény merült föl arra, hogy a tananyagot minél szélesebb körben eljuttathassák a határon túli, illetve más külhoni diaszpórák magyar nyelvi képzéssel foglalkozó iskoláiba, ill. szervezeteihez. Mint a könyv szerzője, Koháry Ilona rendelkezik kb. 600 példánnyal, melyet szerzői honorárium helyett kapott a kiadótól. A könyv szokásos eladási ára 39 EUR, azaz kb. 10.000 Ft. A szerző nem tudja teljesen térítésmentesen átadni a példányokat, de 29 EUR, azaz kb. 7.500 Ft egységáron kész a példányokat az Alapítványnak átadni, annak érdekében, hogy a példányokat az Alapítvány ingyenesen adja a Köztársasági Elnöki Hivatalnak, támogatva ezzel a magyar nyelv tanításának ügyét.  Amennyiben Koháry Ilona íly módon bevételhez jut, az Alapítványt támogatva, kész lemondani, a neki járó, még ki nem fizetett megbízási díjáról.

 

Erről a költségvetési tételről érintettség okán Koháry Ilona nem szavazott.  Bródy Farkas Anita és Jancz Péter Mihányné kuratóriumi tagok a felajánlást megvitatták, azt az Alapítvány céljaival összhangban lévőnek találták, és ezért támogatták. Ugyanakkor szükségesnek tartották, hogy szakértői véleményt kérjen az esetleges mégis fennálló összeférhetetlenség kizárása érdekében.

Az Alapítvány kuratóriuma szavazott és egyhangúan elfogadta az Alapítvány 2011-es tevékenységi és költségvetési tervét. Azzal, hogy amennyiben az Alapítványnak  a  nem ingyenes résztvevők befizetéseiből bevétele keletkezik, azt  Koháry Ilona járandóságának kifizetésére fordítja. Ez utóbbi kérdésben – érintettség miatt – Koháry Ilona nem szavazott,

Az Alapítvány felhatalmazta az elnököt, hogy a fenti tevékenység lebonyolításához szükséges szerződéseket saját hatáskörben, a fenti költségvetési kereteken belül megkösse és kifizesse.

A költségvetést a kuratórium egyhangúan elfogadta.

Budapest, 2011. június 14.