Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


- Jegyzőkönyvek

2008.      2010.      2011/1.   2011./2.

__________________________________________________________________________________

 

JEGYZŐKÖNYV - 2008.

 

Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány Kuratóriumának
2008. január 14-i ülése

  

Résztvevők:

Bródy János, alapító

Jancz Péterné, kuratóriumi elnök, a kuratórium tagja

Koháry Ilona, korábbi kuratóriumi tag, titkár, az alapítvány igazgatója

Dr. Bárdos Jenő, kuratóriumi tag

Dr. Pomogáts Béla, kuratóriumi tag

Dr. Riechel Éva, kuratóriumi tag

 

Vendégek:

Dr. Koczka Éva, a módosítást készítő ügyvéd

Farkas Anita, a Magyar Iskola Kht. Munkatársa

  

Jegyzőkönyv-vezető:

 Rehák Zoltán

  

Napirend:

 1.      Az Alapítvány előtt álló feladatok megbeszélése

  1. A Magyar Iskola kiemelkedően Közhasznú Társaság támogatási felajánlásának kuratóriumi megvitatása és elfogadása

 

 

Hozzászólások:

 Jancz Péterné, kuratóriumi elnök köszöntötte a résztvevőket, elmondta, milyen nagy megtiszteltetés az alapítvány munkájában való részvétel és képviselet. Jelezte, hogy több éves, személyes tapasztalata van a Magyarországon élő menekültekkel való foglalkozásban. Tudja, hogy sorskérdés számukra a magyar nyelv megtanulása. Így nagyon örül, hogy az Alapítványon keresztül a jövőben ők is segítséget kaphatnak.

Koháry Ilona, korábbi kuratóriumi titkár, alapítványi igazgató, vázolta az alapítvány jelenlegi helyzetét, különös tekintettel az elmúlt 10 év „tetszhalott” állapotára. Mint a kuratóriumi tagok jól emlékeznek, 1998 tavaszán az Alapítvány kérvényezte a közhasznú státuszt. Ez a kérelem elutasításra került, illetve olyan hiánypótlási eljárásnak kellett volna eleget tenni, amit akkor az Alapítvány – anyagi és személyi feltételek híján – nem tudott vállalni.

A 10 évvel ezelőtti, Hunga5rian Language School-lal közösen szervezett nagy sikerű Nyitott Ajtók c. pályázat és konferencia, illetve Göncz Árpád, köztársasági elnök úr iskolában tett látogatása után az alapítvány forrásai kimerültek. Közhasznú státusz híján nem volt lehetőség adomány-gyűjtésre, így az Alapítvány kényszerűségből abbahagyta a tevékenységét. Értelemszerűen ezt követően sem bevétele, sem kiadása nem volt az Alapítványnak.

Mind az alapító Bródy János, mind az alapítványi titkár, Koháry Ilona abban a téves hitben volt az elmúlt 10 év alatt, hogy az Alapítvány megszűnt. Szerencsére, egy véletlen folytán kiderült, hogy az Alapítvány nem került megszűntetésre, és dr. Koczka Éva ügyvéd asszony közreműködésével módosításra került az alapító okirat, és ismét kérelmeztük a közhasznú státuszt. A szakszerű jogi előkészítésnek köszönhetően, a Bíróság jóváhagyta a módosításokat, és az Alapítvány közhasznú szervezetként folytathatja tevékenységét.

Koháry Ilona elmondta továbbá, hogy a korábbi együttműködő partnerintézmény, a magyar mint idegen nyelv tanítására szakosodott Hungarian Language School tovább folytatta tevékenységét a Magyar Iskola Kiemelkedően Közhasznú Társaság működtetésében. Az iskola időközben nagy szakmai sikereket ért el, korszerű tankönyvcsomagot adott ki, az iskola által kidolgozott módszert bemutató sorozatot a Duna Televízió vetítette, továbbá az iskola elnyerte az Európai Unió Socrates Lingua pályázatának támogatását is.

Mint az iskolát működtető kiemelkedően közhasznú társaság képviselője nagy örömmel jelentette be, hogy a Magyar Iskola Kht. Felajánlja az együttműködéstét és támogatását a Magyar Nyelv Akadémia Alapítványnak. A két közhasznú szervezetnek azonosak a célkitűzéseik, és az együttműködés során olyan külföldi diákoknak is segítséget lehet majd nyújtani, akiknek az ellátását a kht. Korábban csak korlátozottan tudta megoldani. Az Alapítvány kedvezményes illetve ingyenes magyarnyelv-oktatást tud biztosítani az arra rászoruló menekült, illetve bevándorló diákoknak.

A Magyar Iskola Kht. Felajánlja, hogy két évig térítésmentesen biztosítja az Alapítvány működtetéséhez szükséges infrastruktúrát, az alábbiak szerint:

- rendezvényekhez, képzésekhez megfelelően felszerelt helyiségek

- kommunikációs csatornák (telefon, internet)

- szükséges tananyag, taneszköz.

Szintén térítésmentesen hozzáférhetővé teszi az alapítványi képzések számára az iskola arculatát, módszertani know how-ját, akkreditált nyelvi- és tanár-továbbképzési programját.

A Magyar Iskola Kht. Tulajdonosai önkéntes munkát is felajánlanak az alapítvány működtetéséhez és a képzések megvalósításához.

A felajánlás célja, hogy az Alapítvány a két év alatt olyan bevételre tegyen szert térítéses tanfolyamain, illetve adományokból és esetleges pályázati támogatásokból, hogy hosszú távon tudja biztosítani az Alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósulását, azaz hatékony segítséget nyújtson ahhoz, „hogy a magyar nyelv és kultúra barátai minél alaposabban és eredményesebben tanulhassák a magyar nyelvet.” Továbbá legfőképpen: támogassa és szervezze „a magyar mint idegen nyelv oktatását a Magyarországon élő, tartósan itt tartózkodó menekültek, külföldi állampolgárok és hontalanok részére”, és segítse elő „a Magyarországon élő migráns kiskorúak oktatási integrációját, magyar nyelvi felzárkóztatását.”

Koháry Ilona jelezte, annak ellenére, hogy a fenti célok különböző jogszabályokban rögzített állami feladatok, rendkívül szűkösek az állami támogatások. Ráadásul nem is mindig a legnagyobb szakértelemmel és körültekintéssel kerülnek szétosztásra. Ezért is különösen fontos a civil kezdeményezések összehangolása, az együttműködő szervezetek támogatása. Kérte a kuratóriumi tagok eszmei és szakmai segítségét az eredményes munkához, és a Magyar Iskola Kht. Felajánlásának elfogadásához.

Pomogáts Béla, kuratóriumi tag javaslatára a kuratórium tagjai egyetértettek abban, hogy Göncz Árpádnak üdvözlő, jobbulást kívánó levelet ír az Alapítvány. Javasolta Sólyom László, köztársasági elnökkel a kapcsolatfelvételt, védnökségre való felkérést.

Pomogáts Béla informálisan meghívta Koháry Ilona, iskolaigazgatót a márciusban elnökletével megrendezésre kerülő „Magyar, mint idegen nyelv” konferenciára. Emellett lehetőséget ígért szintén az igazgató asszonynak, hogy a magyar nyelv tanításával kapcsolatban kifejthesse gondolatait az általa szerkesztett „Nyelvünk és Kultúránk” című folyóiratban. Ugyanő javasolta, hogy rendezzen az alapítvány a Balatonnál nyári tanfolyamot nem csak nyelvtanulási céllal, hanem a magyar kultúrával történő ismerkedés lehetőségével is.

Bródy János, alapító sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a magyar nyelv művelése ma Magyarországon nem közügy. Kiemelte a Magyar Iskola és Koháry Ilona, igazgató érdemeit, erőfeszítéseit, amit a magyar nyelv tanítása ügyében kifejtenek.

Bárdos Jenő, kuratóriumi tag a nyelvi táborok fontosságát emelte ki, és a velük kapcsolatos pályázati lehetőségeket.

A kuratóriumi tagok egyhangúan megköszönték és támogatóan elfogadták a Magyar Iskola Kht. Felajánlását az Alapítvány működésének segítéséhez.

Majd a szükséges adminisztrációs köztelezettségüknek eleget téve a régi kuratóriumi tagok nyilatkozatot tettek arról, hogy nem állnak munkaviszonyban az Alapítvánnyal, és a kuratóriumban nincsenek rokoni kapcsolataik.

 

Budapest, 2008. január 15.

 

A jegyzőkönyvet készítette: Rehák Zoltán, jegyzőkönyv-vezető

Látta: Jancz Péterné, kuratóriumi elnök

__________________________________________________________________________________

 

JEGYZŐKÖNYV - 2010.

mely felvétetett a  Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány Kuratóriumának 2010. december 8-i ülésén, az Alapítvány által működtetett Hungarian Language School (1088 Bp. Bródy S. u. 4. sz) helyiségében.

 

 

Résztvevők:      

 Koháry Ilona, elnök

Jancz Péter Mihályné, a Kuratórium tagja

Farkas Anita, a Kuratórium tagja

  

Jegyzőkönyv-vezető:    

 Jancz Péter Mihályné

  

Napirend:

 1.     Az Alapítvány Közhasznúsági beszámolója a 2009. évi szakmai tevékenységéről c. dokumentum elfogadása

2.     2. Az Alapítvány előtt álló feladatok megbeszélése

 

  

1.      Koháry Ilona a Kuratórium új elnöke tájékoztatást ad a Fővárosi Főügyészség TM:801/2010/1-I sz.  vizsgálatának állásáról.

 Elmondja, hogy az ellenőrzéssel összefüggő hiányok pótlása érdekében áttanulmányozta a hatályos jogszabályokat, az Alapító Okiratban foglalt kötelezettségeket, továbbá  az internetről adatokat gyűjtött más, működő közhasznú alapítványok  szabályozási  gyakorlatára  és a nyilvánosság biztosítására vonatkozóan.

Ennek alapján a legsürgetőbb feladat az Alapítvány  2009. évi működésére vonatkozó közhasznúsági beszámoló elkészítése volt. A könyvelési bizonylatok ügyészségről  való  elhozatalát  követően ( 2010. november 30.) felkérte  a Lanemi Bt képviselőjét, hogy készítse el a közhasznúsági jelentés részét képező mérleget és számviteli beszámolót.

Eközben az elnök   - a 2010. márciusában készített előzetes beszámoló adatait ellenőrizve és kibővítve-  elkészítette a szakmai beszámolót. Ehhez kimutatást készített a támogatott diákokra és a kulturális rendezvényekre vonatkozóan (2010. november 30-ig bezárólag).

Az elnök a  rendkívüli sürgősségre való tekintettel nem írásban, hanem telefonon hívta össze a Kuratórium tagjait a beszámoló elfogadására. A Kuratórium tagjai elfogadták a meghívást.  Az elnök megállapítja, hogy a mai napon a teljes Kuratórium jelen van.

A kuratórium elnöke előterjeszti a  „Közhasznúsági beszámoló a Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány 2009. évi szakmai tevékenységéről” c. dokumentumot, mely az előírásnak megfelelően tartalmazza a szakmai és pénzügyi beszámolót, annak kötelező mellékleteivel együtt.

 A kuratórium tagjai megismerve a beszámoló tartalmát, azt egyhangúan elfogadják, és a dokumentumot aláírásukkal hitelesítik.

A kuratórium elnöke felkéri Jancz Péternét, hogy az Alapítvány székhelyén az előírásoknak megfelelően, bárki számára hozzáférhető módon helyezzen el 1 példányt a beszámolóból.

  

2.      Koháry Ilona ezt követően tájékoztatja a kuratórium tagjait az Alapítvány szabályos működésével kapcsolatos legsürgősebb további feladatokról.

 A nyilvánosság biztosítása érdekében az Alapítvány honlapján közzé kell tenni az elfogadott éves közhasznúsági beszámolót. Elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a honlapot működtető GFX Designe Kft-vel. A kuratórium egyetértését kéri ahhoz, hogy az Alapítvány www.magyar-iskola.hu (1.) c. hivatalos honlapján az Információk fül alatt önálló bejegyzésként kerüljön fel a Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány. Az Alapítványi bejegyzés tartalmazza az Alapítvány legfontosabb adatait, az Alapító Okirat kivonatát, az elfogadott közhasznúsági beszámoló(K)at, és egyéb, későbbiekben elkészítendő, az Alapítvány működésével  kapcsolatos dokumentumokat.

Farkas Anita javasolja, hogy a honlapra kerüljenek fel az iskola életét dokumentáló fotók is. Egyben átadja a 2010-es Tavaszköszöntő rendezvény általa készített fotóit tartalmazó CD-t.

A kuratórium tagjai egyetértenek a honlappal kapcsolatos intézkedésekkel, és felkérik Koháry Ilonát tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Koháry Ilona a továbbiakban a sürgős feladatok felsorolását folytatva jelzi, hogy hamarosan elkészül az Alapítvány érvényes Működési és Szervezeti Szabályzata, azok mellékleteivel együtt. Egyben jelzi, hogy az Alapítványnak A 2011. évre költségvetési tervet kell készítenie. Elvállalja, hogy a szükséges dokumentumokat elkészíti, illetve elkészítteti. Ennek vállalt határideje:  2011.01. 10.

Miután az alapdokumentumokat és a költségvetést a kuratóriumnak el kell fogadnia, javasolja, hogy a következő kuratóriumi ülés időpontjában már most állapodjanak meg a tagok.

A kuratóriumi tagok megállapodnak abban, hogy a legközelebbi kuratóriumi  ülést 2011. január 12-én, 10 órakor tartják  a HLS helyiségében.

Miután további hozzászólás, kérdés a kuratórium tagjai részéről nem merült fel, Koháry Ilona az ülést bezárja.

 

Budapest, 2010. december 8.

 

A jegyzőkönyvet készítette: Jancz Péter Mihályné, jegyzőkönyv-vezető

Látta:  Koháry Ilona, kuratóriumi elnök

 ________________________________________________________________

 

JEGYZŐKÖNYV - 2011./1.

 Mely felvétetett a Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány Kuratóriumának 2011. január 12-i ülésén, az Alapítvány által működtetett Hungarian Language School (1088 Bp., Bródy S. u. 4. sz.) helyiségében.

 

Résztvevők:

Koháry Ilona, elnök

Jancz Péter Mihályné, a Kuratórium tagja

Farkas Anita, a Kuratórium tagja

 

Jegyzőkönyv-vezető:

Jancz Péter Mihályné

 

Napirend:

1.      Az elnök beszámolója az Alapítvány működésével kapcsolatos jogszabályi előírások teljesítéséről

2.      Az Alapítvány előtt álló feladatok megbeszélése, különös tekintettel a 2011. évi költségvetési és képzési terv elkészítésére

 

 

1.      Koháry Ilona a Kuratórium új elnöke tájékoztatást ad a Fővárosi Főügyészség TM:801/2010/1-l sz. vizsgálatának állásáról

 

 

Hiánypótlás

 

Elmondja, hogy az ellenőrzéssel összefüggő hiányok pótlása érdekében megtörtént az előző évi (2009) közhasznúsági beszámoló elkészítése, kuratórium általi elfogadása, és az Alapító okiratban megjelöltek szerint nyilvánosságra hozatala. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a közhasznúsági beszámoló felkerült az alapítvány honlapjára (www.magyar-iskola.hu1] Felkéri Jancz Péternét, hogy az Alapítvány székhelyén egy példányt helyezzen el az elfogadott közhasznúsági beszámolóból, hogy ott szükség esetén megtekinthető legyen.

Az Alapító okirat előírásai szerint az interneten talált minták segítségével az elnök elkészítette az Alapítvány Működési Szabályzatát is, amelyet előzetesen egyeztetett a kuratórium tagjaival. A Működési Szabályzatot a kuratórium tagjai egyhangúan elfogadják. A Működési Szabályzat egy példánya is kihelyezésre kerül az Alapítvány székhelyén.

 

Jogi szabályozás

 

Az elnök beszámol arról, hogy az ügyészségi ellenőrzésre minden szükséges dokumentumot az ellenőrzést végző ügyészasszony rendelkezésére bocsájtott, illetve megtette a szükséges nyilatkozatokat.

A továbbiakhoz ugyanakkor segítséget kért a Magániskolák Egyesületének vezetőjétől. Ennek alapján felvette a kapcsolatot az egyesület jogi tanácsadójával, aki elvállalta, hogy a továbbiakban ellátja az Alapítvány jogi képviseletét. Ehhez a kuratórium tagjainak egyetértését kérte. A kuratórium tagjai egyetértőleg felkérték az elnököt, hogy a jogi képviseletre meghatalmazást adjon az egyesület jogtanácsosának.

Az elnök beszámol továbbá arról, hogy 2009-ben és 2010. év elején ismét változtak a Felnőttképzéssel kapcsolatos hatályos jogszabályok. Sajnos, ismét vannak olyan előírások, amelyek nem pontosan értelmezhetőek: pl. az adat-gyűjtéssel/kezeléssel, a képzési terv tartalmával, valamint a minőségbiztosítással kapcsolatosan. Mivel az előírások be nem tartása súlyos következményekkel járhat, az elnök szerint szükség van a felelős hatóságtól előzetes állásfoglalásra minden kérdéses témában. Felhatalmazást kér a kuratórium tagjaitól, hogy elkészíthesse és elküldhesse az állásfoglalás kérő dokumentumokat. A kuratórium egyetértőleg támogatta az állásfoglalás kérő dokumentumok elkészítését és elküldését.

 

2.      Az Alapítvány előtt álló feladatok megbeszélése, különös tekintettel a 2011. évi költségvetési és képzési terv elkészítésére

 

Az elnök emlékezteti a kuratóriumi tagokat arra, hogy a Magyar Iskola Nonprofit Kft-vel történő megállapodás szerint 2 évig, azaz 2010 decemberéig az Alapítvány működtette a Hungarian Language Schoolt. A megállapodás lejárt. A Kft. vezetőjétől azt a tájékoztatást kaptuk, miszerint 2011 januárjától a Magyar Iskola ismét rendelkezik felnőttképzési regisztrációval. Szükséges egy új megállapodás megkötése az Alapítvány és a Magyar Iskola Nonprofit Kft. között a további együttműködésre vonatkozóan. Az elnök felhatalmazást kér, hogy a megállapodás előkészítése érdekében tárgyalásokat folytasson a kft. képviselőjével.

A tárgyalások után van lehetőség az Alapítvány éves költségvetési tervének elkészítésére, különös tekintettel arra, hogy az Alapítvány vagyona milyen célokra kerüljön felhasználásra. Javasolt fontosabb célfeladatok:

·        ösztöndíj-támogatás magyar nyelvet tanuló hallgatóknak

·        tanár-továbbképzés szervezése a magyar mint idegen nyelv tanítása iránt érdeklődő pedagógusok számára

·        taneszköz-fejlesztés támogatása  a magyar mint idegen nyelv tanításához

Végül az elnök kérte, hogy a kuratórium tagjai – érdekeltsége miatt – nélküle vitassák meg és döntsenek arról, milyen díjazás illeti meg őt az elmúlt kétévi munkájáért.

Jancz Péterné, korábbi kuratóriumi elnök emlékezteti a kuratóriumot arra, hogy Koháry Ilona 2009. január 1-től eredetileg 5 éves határozott idejű megbízási szerződéssel dolgozott mint igazgató az Alapítvány megbízásából. Ez a munkaviszony összeférhetetlenség miatt 2010. augusztus 31. hatállyal közös megegyezéssel megszűnt, azt követően, hogy Koháry Ilona lett az Alapítvány elnöke. Koháry Ilona mindezidáig semmilyen díjazást nem vet fel az Alapítványtól, és a határozott idejű munkaviszony megszűnése miatti kártérítésről is lemondott. Korábban jelezte, hogy nem kívánja felvenni a szerződésben rögzített, a mindenkori minimálbér kétszeresének megfelelő havi juttatást. Ugyanakkor mivel más társadalombiztosítási szempontból beszámítható munkaszerződése nem volt, kéri, hogy a biztosítási jogviszony szempontjából minimálisan előírt díjazás részére elszámolásra és kifizetésre kerüljön. Jancz Péterné és Farkas Anita kuratóriumi tagok a kérésről szavazott, és azt egyhangúan támogatta. Döntést hoztak egyben arról, hogy felkérik dr. Kovács Zsuzsa munkaügyi szakértőt, hogy a szükséges bérszámfejtést és bevallásokat elkészítse Koháry Ilona megbízási díjára vonatkozóan az Alapítvány számára.

 

Egyéb

 

Az elnök megköszöni Farkas Anita segítségét abban, hogy a honlapra felkerülhettek az iskola életét dokumentáló fotók is.

Az elnök javasolja, hogy a költségvetési és képzési terv mielőbbi elkészítése és elfogadása érdekében a kuratórium tagjai mielőbb találkozzanak. A következő közgyűlés javasolt időpontja: 2011. február 16. szerda 13 óra.

A kuratóriumi tagok a következő kuratóriumi ülésre vonatkozó időpontot elfogadták.

Miután további hozzászólás, kérdés a kuratórium tagjai részéről nem merült fel, Koháry Ilona az ülést bezárja.

 

Budapest, 2011. január 12.

 

A jegyzőkönyvet készítette: Jancz Péter Mihályné, kuratóriumi tag

Látta: Koháry Ilona, kuratóriumi elnök és Farkas Anita, kuratóriumi tag

 [1] Idő közben változott, az Alapítvány külön webcímen található: www.nyelvakademia.eoldal.hu

 __________________________________________________

 

JEGYZŐKÖNYV 2011./2.

mely felvétetett a  Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány Kuratóriumának 2011. június 14-i ülésén.

A kuratóriumi ülés helyszíne: 1037 Bp., Virág benedek u. 15.

Résztvevők:       Koháry Ilona, elnök

                            Jancz Péter Mihályné, a Kuratórium tagja

                            Bródy Farkas Anita, a Kuratórium tagja

 Jegyzőkönyv-vezető:    Jancz Péter Mihályné

Napirend:

I.        Az Alapítvány Közhasznúsági beszámolója a 2010. évi szakmai tevékenységéről c. dokumentum elfogadása

II.      Az Alapítvány 2010. évi költségvetési terve

III.    Az Alapítvány előtt álló egyéb feladatok megbeszélése

 

I.

Koháry Ilona, elnök köszönti a résztvevőket. Megállapítja, hogy a kuratórium teljes létszámban jelen van, azaz a telefonon történt egyeztetés elegendő volt a kuratórium összehívására.

1-      Ismerteti a napirendi pontokat, melyeket a  résztvevők elfogadnak.

2-      Az elnök beszámol az utolsó (2011. januári ) kuratóriumi ülés óta eltelt eseményekről.  Mint azt időközben a kuratóriumi tagok is megtudták, 2011-ben nem sikerült új együttműködési megállapodást kötni a Magyar Iskola Nonprofit Kft. új ügyvezetőivel. Így az iskola működtetése az eredeti megállapodással összhangban 2010. december 31-vel befejeződött. A dokumentumok átadása-átvétele, az együttműködés hivatalos lezárása folyamatban van.

Koháry Ilona a továbbiakban tájékoztatást ad a Fővárosi Főügyészség TM:801/2010/1-I sz.  vizsgálatának állásáról. Elmondja, hogy június elejéig semmilyen visszajelzést nem kapott a vizsgálat állásáról. Ezt követően azonban részletes felszólítást kapott az Alapítvány a szabályos működés biztosítása érdekében.  Elnökként mindent megtesz ennek érdekében, kéri a kuratoriumi tagok együttműködését.

Az ügyészségi anyag megállapítja, hogy a 2010. december 8-i kuratóriumi ülésen nem készült Jelenléti ív, annak ellenére, hogy mindhárom kuratóriumi tag a jegyzőkönyv tanúsága szerint jelen volt.  Az elnök kéri, hogy a kuratóriumi tagok külön nyilatkozzanak erre a tényre vonatkozóan. A 2011. januári és a mai napi kuratóriumi ülésről már készült Jelenlét ív.

 

Az ügyészségi ellenőrzés hiányolja az alapítvány honlapján történő nyilvános közléseket. Az elnök jelzi, hogy a korábbiakban megállapodás szerint a Magyar Iskola Nonprofit Kft.  által működtetett honlapon kerültek elhelyezésre, ez azonban az együttműködés befejezése után megszűnt.  Így az Alapítvány önálló honalapot hozott létre, és itt minden nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségének maradéktalanul eleget tett és jövőben is gondoskodik arról, hogy az aktuális információk folyamatosan frissítve legyenek.   A honlap címe: www.nyelvakademia.eoldal.hu 

 

Az Alapítvány kötelezettsége, hogy tevékenységével összhangban elkészítse éves költségvetési tervét. Ezzel kapcsolatban z elnök a  kuratórium javaslatát kéri.  Jelzi, hogy a korábbi kuratóriumi ülés szerint felkérte a munkaügyi szakértőt, állapítsa meg, milyen befizetési kötelezettségek terhelnék az Alapítványt, a neki járó megbízási díj kifizetése esetén. Ezzel kapcsolatosan külön elszámolást készíttetett (mellékelve). Mivel látható, hogy az Alapítványnak még mindig nincs elég pénze, hogy a járandóságot azok járulékaival kifizesse, Koháry  Ilona jelezte, hogy 2011. november 30-ig nem tart igényt a járandósága kifizetésére. Kérte, hogy a kiuratórium két tagja – érintettsége okán – nélküle szavazzon e kérdésben. Bródy Farkas Anita és Jancz Péter Mihályné megköszöni Koháry Ilona türelmét és felajánlását, és azt elfogadja.

 

II.  A kuratórium megvitatta az Alapítvány 2011. évi tervezett tevékenységét és azzal kapcsolatos költségvetést.  (Lásd Mellékelve) A tevékenységi  tervet és a költségvetést a kuratórium egyhangúan elfogadta.

 

III.           A kuratórium elnöke előterjeszti a  Közhasznúsági beszámoló a Magyar Nyelv Akadémia Alapítvány 2010. évi szakmai tevékenységéről” c. dokumentumot, mely az előírásnak megfelelően tartalmazza a szakmai és pénzügyi beszámolót, annak kötelező mellékleteivel együtt.

 A kuratórium tagjai megismerve a beszámoló tartalmát, azt egyhangúan elfogadják, és a dokumentumot aláírásukkal hitelesítik.

A kuratórium elnöke felkéri  Jancz Péternét, hogy az Alapítvány székhelyén az előírásoknak megfelelően, bárki számára hozzáférhető módon helyezzen el  1 példányt a beszámolóból.

Bródy Anita tájékoztatja a kuratóriumot, hogy 2011. május  13. óta hivatalos neve Bródy Farkas Anita. Jelezte ugyanakkor, hogy tudomása szerint az Alapítványi dokumentumokat majd csak akkor kell módosítani, ha egyébként is módosításra kerül sor.

Koháry Ilona megállapítja, hogy az Alapítvány 2011-ben már két kuratóriumi ülést Tartott. Ugyanakkor kéri, hogy legkésőbb 2011. szeptember 29-én 10 órakor ismét kuratóriumi ülésre kerüljön sor, hogy a kuratóriumi tagok az addig felmerülő aktuális kérdésekről kölcsönösen tájékoztathassák egymást.

Miután további hozzászólás, kérdés a kuratórium tagjai részéről nem merült fel, Koháry Ilona az ülést bezárja.

Budapest, 2011. június 14.

 

A jegyzőkönyvet készítette:

………………………………………………………………..

Jancz Péter Mihályné, jegyzőkönyv-vezető

 

Látta:……………………………………………………..

 Koháry Ilona, kuratóriumi elnök

 

Látta: ……………………………………………………..

Bródy Farkas Anita